Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Algemeen

De Vasculitis Stichting (voorheen Friedrich Wegener Stichting) is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft een  bestuur,  een Medische adviesraad en een Adviesraad van vrijwilligers. De organisatie heeft geen personeel in dienst en geen gehuurde of gekochte kantoorruimte Ze draait geheel op vrijwilligers die opereren vanuit huis.

Bestuur


voorzitter    dhr. P.M.J. (Peter) Verhoeven voorzitter@vasculitis.nl
secretaris    dhr. F.J.M. (Frans) Ros secretaris@vasculitis.nl
penningmeester    dhr. W.H. (Pim) Zaalberg penningmeester@vasculitis.nl
Algemeen bestuurslid    dhr. J. (Jan) Veenendaal j.veenendaal@hevec.nl
Algemeen bestuurslid    mevr. C.C. (Rina) van 't Hoff rina.hoff@gmail.com
Algemeen bestuurslid mevr.  G. de Graaff geavasculitis@gmail.com De Medische adviesraad


Dr. E. Brouwer - UMC Groningen

Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert -  University of Alberta - Edmonton - Canada.

Dr. E.C. Hagen - Meander Medisch Centrum Amersfoort


Prof. dr. C.A. Stegeman - UMC Groningen

Daarnaast worden we in onze werkzaamheden en publicaties bijgestaan door tal van artsen die zich eveneens hebben onderscheiden op het gebied van de systemische vasculitis.


De Adviesraad van vrijwilligers


Alle vrijwilligers samen vormen de Adviesraad van vrijwilligers.
Er zijn zo'n 45 actieve vrijwilligers. De vrijwilligers komen over het algemeen twee keer per jaar bij elkaar. Naast haar taak als adviesraad gebruiken de vrijwilligers deze dag ook om ervaringen uit te wisselen. Een deel van de bijeenkomsten bestaat uit workshops die de vrijwilligers van meer kennis en vaardigheden voorzien ten aanzien van vasculitis en de specifieke terreinen waarop ze werkzaam zijn. Daarnaast worden ze waar nodig geschoold via het trainingsprogramma van PGO Support.


Het bureau en formele vestigingsadres van de Vasculitis Stichting.

Bureau Vasculitis Stichting - Wezelhof  17 -7064 CX  SILVOLDE
  Landelijk informatienummer 088 00 22 333 werkdagen 10:00 - 21:00 uur
E-mail info@vasculitis.nl
Internetsite www.vasculitis.nl/
Bankrekening: NL77 INGB 000 59 65 298 t.n.v. Vasculitis Stichting te Silvolde
Kamer van Koophandel Noord-Nederland nr. 41011673


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 1 september 2015