Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

EFFICACY OF METHOTREXATE VERSUS CYCLOPHOSPHAMIDE IN THE TREATMENT OF "NON-RENAL" WEGENER'S GRANULOMATOSIS

Voor patiënten waar geen vitale organen zoals longen en nieren meedoen in het ontstekingsproces, vond men het gebruik van cyclofosfamide (Endoxan) onnodig belastend. In Europees verband is daarom onderzocht of het mogelijk is voor deze patiënten vanaf het begin van de behandeling methotrexaat te geven. Dit medicijn is krachtiger dan azathioprine (Imuran) maar iets minder sterk dan Endoxan.

Aan dit - inmiddels afgesloten - Europese onderzoek hebben 95 patiënten mee gedaan waarvan 89 met Wegener en 6 met MPA (microscopic polyangiïtis).

Uit dit in 1998 gestartte Europese onderzoek komt naar voren dat, wanneer vanaf het begin alleen wordt behandeld met prednisolon en methotrexaat, de beperkte vorm van Wegener bij circa 90% van de patiënten tot rust gebracht kan worden. Dit resultaat is ongeveer hetzelfde als met prednisolon en Endoxan bereikt zou worden. Vanwege de veel minder ernstige bijwerkingen van methotrexaat, zou dus op het eerste gezicht de voorkeur kunnen worden gegeven aan de combinatie prednisolon / methotrexaat.

Echter: het risico op opvlammingen bij deze combinatie is substantieel groter dan bij de behandeling waarbij in de eerste 3 maanden Endoxan gebruikt wordt en men dan pas overstapt op een minder krachtig immuunsuppressivum.

Daarom moet een behandeling met alleen prednisolon en methotrexaat in ieder geval langer worden voortgezet dan die met Endoxan en alleen worden toegepast in die gevallen waarbij geen vitale organen zijn aangedaan (of wanneer een patiënt Endoxan absoluut niet verdraagt).

De onderzoekers publiceerden in het gezaghebbende tijdschrift ARTHRITIS & RHEUMATISM van Augustus 2005 het resultaat van hun studie. Hierbij vindt u zowel een abstract als de volledige tekst van het artikel.

U vindt de details over het oorspronkelijke onderzoek in de formele beschrijving van het onderzoek. Weest u er zich echter van bewust dat het document niet is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap


 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2011