Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Studie Status Jaartal Locatie Patiënten Doel/Resultaten
REOVAS Actief Begonnen in 2016 Frankrijk 108 (in juni 2016) Er wordt onderzocht of rituximab een effectieve inductiebehandeling is in patiënten met EGPA†.
ABROGATE Actief Begonnen in 2015 Noord-Amerika 150 (in mei 2016) Er wordt onderzocht of abatacept remissie kan bewerkstelligen in patienten met GPA† zonder langdurig gebruik van prednison.
MAINRITSAN 3 Actief Begonnen in 2015 Frankrijk 97 (in september 2016) In de follow-up studie van MAINRITSAN (zie onder) bleken opvlammingen toch vaker voor te komen dan verwacht. Daarom gaat deze studie onderzoeken wat de beste duur van onderhoudsbehandeling met rituximab is.
V-PREG Actief Begonnen in 2015 Noord-Amerika 100 (in september 2016) Deze studie omvat online vragenlijsten aan zwangere vrouwen met vasculitis om beter inzicht te krijgen in het beloop en de uitkomst van zwangerschappen in vasculitis patiënten.
NCT 02222155 Actief Begonnen in 2014 Noord-Amerika 42 (in juli 2016) De veiligheid en werkzaamheid van de C5aR remmer CCX168 wordt onderzocht in patiënten met AAV†.
TAPIR Actief Begonnen in 2014 Noord-Amerika 60 (in oktober 2016) Er wordt onderzocht of patiënten met GPA† in remissie lage prednison doses nodig hebben of dat ze zonder prednison ook in remissie kunnen blijven.
RITAZAREM Actief Begonnen in 2013 Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië 190 (in juni 2016) Deze studie onderzoekt of onderhoudsbehandeling met rituximab beter is dan onderhoudsbehandeling met azathioprine* in patiënten met opvlammingen.
NCT 01750697 Actief Begonnen in 2013 Europa, Noord-Amerika 25 (in oktober 2016) Er wordt onderzocht of rituximab een veilige behandeling is in kinderen met ernstige GPA of MPA†.
DCVAS Actief Begonnen in 2010 Europa, Noord-Amerika, Australië, Azië, Mexico Doel is 260 patiënten en 1300 controles Het doel van deze studie is om de classificering van vasculitiden een update te geven.
BREVAS Afronding Begonnen in 2013 Europa, Noord-Amerika, Australië,

Zuid-Amerika
100 De werking en veiligheid van belimumab (in combinatie met azathioprine*) wordt onderzocht als onderhoudstherapie.
PEXIVAS Afronding Laatste inclusie in 2016 Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië 704 Naast behandeling met cyclofosfamide* of rituximab wordt gekeken of toevoeging van plasmaferese (=vervangen van bloedplasma met donorplasma) bijdraagt aan de verlaging van het risico op overlijden en op eindstadium nierfalen. Daarnaast wordt gekeken of deze risico’s hetzelfde blijven als de prednison dosis wordt verlaagd.
VCRC: werk en inkomen Afrondig Laatste inclusie in 2016 Noord-Amerika 426 VCRC is een patiënten register in Noord-Amerika. Ze onderzoeken verschillende dingen. In deze studie wordt via een online vragenlijst onderzocht wat de impact van vasculitis is op werk en inkomen.
MYCYC Afronding Laatste inclusie in 2013 Europa 140 Het doel van deze studie is om te onderzoeken of MMF net zo effectief is als cylofosfamide* in het bereiken van remissie. Eerste resultaten lijken aan te tonen dat dit het geval is.
REMAIN Afronding Laatste inclusie in 2010 Europa 128? Er wordt onderzocht of het verlengen van onderhoudstherapie met prednison en azathioprine* zorgt voor minder opvlammingen.
NCT 00128895 Gereed Gepubliceerd in 2016 Nederland 131 Langere onderhoudsbehandeling met azathioprine* zorgt er niet voor dat PR3 positieve patiënten minder opvlammingen krijgen.
MAINRITISAN Gereed Gepubliceerd in 2014 Frankrijk 115 Onderhoudsbehandeling met rituximab werd vergeleken met azathioprine*. De patiënten die rituximab kregen, bleven vaker in remissie gedurende de 28 maanden die zijn onderzocht.
VCRC en VUK: informatie behoefte Gereed Gepubliceerd in 2014 Noord-Amerika en Verenigd Koninkrijk 587 In twee registers werd aan patiënten gevraagd hoe ze het liefst informatie over hun ziekte ontvangen. De meeste patiënten wilden deze informatie van hun behandelend arts krijgen.
VCRC: VIP Gereed Gepubliceerd in 2013 Noord-Amerika 692 Via een online vragenlijst werd inzicht verkregen over de ziekte beleving van patiënten met verschillende vormen van vasculitis. Jongere patiënten leken vaker een negatieve ziekte perceptie te hebben. Ook was er een relatie tussen ziekte beleving en mate van vermoeidheid.
RAVE Gereed Gepubliceerd in 2010 Noord-Amerika 197 Deze studie concludeert dat inductietherapie met rituximab net zo effectief is als met cyclofosfamide* en dat rituximab misschien wel beter helpt in patiënten die opvlammingen hebben.
IMPROVE Gereed Gepubliceerd in 2010 Europa 156 In tegenstelling tot de hypothese was azathioprine effectiever in het voorkomen van opvlammingen dan MMF*.
RITUXVAS Gereed Gepubliceerd in 2010 Europa 44 Inductietherapie met rituximab was net zo effectief als met intraveneus cyclofosfamide* in patiënten met ernstige AAV†.
ACTIVE Gereed Gepubliceerd in 2011 Verenigd Koninkrijk 33 Het toevoegen van infliximab aan de standaardtherapie voor patiënten met actieve AAV† had geen toegevoegde waarde.
CYCLOPS Gereed Gepubliceerd in 2009 Europa 149 Intraveneus toedienen van cyclofosfamide* werkt net zo effectief als orale inname, maar op de lange termijn is de totale dosis lager bij intraveneuze toediening en heeft daarom de voorkeur.
MEPEX Gereed Gepubliceerd in 2007 Europa 137 Plasmaferese (=vervangen van bloedplasma met donorplasma) werd vergeleken met injecties prednisolon in de behandeling van patiënten met ernstige vasculitis van de nieren. Plasmaferese verminderde de kans op nierfalen.
CHUSPAN Gereed Gepubliceerd in 2003 Europa 65 Er werd gekeken of het aantal intraveneuze toedieningen van cyclofosfamide* verlaagd kon worden van 12 naar 6 infusies in patiënten met MPA en PAN†. Dit bleek echter niet het geval, omdat het risico op opvlammingen hoger werd.
WGET Gereed Gepubliceerd in 2005 Noord-Amerika 180 Deze studie concludeert dat etanercept niet effectief is in het behouden van remissie in patiënten met GPA†.
NORAM Gereed Gepubliceerd in 2005 Europa 100 Bij patiënten waarbij geen vitale organen zijn aangedaan zoals longen of nieren kan de behandeling met cyclofosfamide* vervangen worden door het wat minder schadelijke methotrexaat. Echter, het aantal opvlammingen was bij het gebruik van methotrexaat groter.
SOLUTION Gereed Gepubliceerd in 2004 Europa 15 Patiënten die niet goed reageren op cyclofosfamide* kunnen in sommige gevallen behandeld worden met AntiThymocyte Globuline (ATG).
CYCAZAREM Gereed Gepubliceerd in 2003 Europa 144 Het geven van azathioprine in plaats van cyclofosfamide*na het behalen van remissie in patiënten met gegeneraliseerde vasculitis verhoogt het risico op een opvlamming niet. Daardoor is azathioprine de eerste keus van onderhoudsbehandeling geworden en is de  duur van cyclofosfamide therapie aanzienlijk gedaald afgelopen jaren.