Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Als sinds 2011 mag de Vasculitis Stichting het zogenaamde HON code certificaat voeren, de verbintenis tot betrouwbare medische en gezondheidsinformatie op het internet:

De Health On the Net Foundation (HON) is opgericht ter aanmoediging van de verspreiding van kwalitatieve gezondheidsinformatie voor patiënten, professionals en het algemene publiek, en om toegang tot de laatste en meest relevante medische informatie op het internet te faciliteren.

De HONcode certificering is een ethische standaard gericht op de manier van aanbieden van kwalitatieve gezondheidsinformatie. Het demonstreert het voornemen van een website om transparante informatie te publiceren. De transparantie van de website zal de bruikbaarheid en objectiviteit van de informatie verbeteren alsook de publicatie van de correcte gegevens.

 

 

De HONcode is een ethische code die websiteontwikkelaars begeleidt in het opzetten van een minimum reeks van mechanismen om te voorzien in kwalitatieve, objectieve en transparante medische informatie aangepast aan de behoeftes van het publiek.

Websites die zich hebben aangemeld voor certificering of al gecertificeerd zijn, hebben zich voorgenomen om de HONcode en de vereisten voor certificering te respecteren.

HON kan op geen enkel moment de juistheid van de gepresenteerde medische informatie door een website garanderen noch zijn volledigheid, maar het bezit van het HONcode logo staat een website toe om zijn voornemen te demonstreren om bij te dragen aan kwalitatieve medische informatie door de publicatie van objectieve en transparante informatie.

HONcode is de oudste en meest gebruikte ethische en betrouwbare code voor medische en gezondheids gerelateerde informatie beschikbaar op het internet. De HONcode is ontworpen voor drie doelgroepen: het algemene publiek, medische professionals en webmasters, waarbij de eigenaar van de website actief wordt betrokken in het proces van certificering.

HON is een niet-gouvernementele organisatie en geniet internationale bekendheid door zijn baanbrekende werk in het domein van medische en gezondheidsinformatie, voornamelijk door de totstandkoming van de ethische gedragscode, de HONcode.

Regelmatige controle:

Een gecertificeerde website ontvangt een periodiek controle bezoek, waarmee wordt aangevangen één jaar na de initiële certificering, na een klacht of ten gevolge van een technisch mankement opgemerkt door onze controlediensten.

Naast de jaarlijkse controle vertrouwen we voor een groot gedeelte op de waakzaamheid van de internetgebruikers om vermeende schendingen van de HONcode te rapporteren. Veel meldingen  die wij ontvangen zijn afkomstig van oplettende surfers die, gemotiveerd door maatschappelijke betrokkenheid, contact met ons opnemen. We prijzen dit en moedigen deze meldingen aan als een vitaal component van zelf-regulatie en als een bijdrage aan ons werk.