Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Deze studie is gestart in 2006 en inclusies werden afgerond in 2007.

Het ging hier om een studie waarbij het medicijn Rituximab werd vergeleken met de standaarbehandeling van een inductietherapie met cyclofosfamide (merknaam Endoxan) gevolgd door een onderhoudstherapie met Azathioprine (merknaam Imuran).

Uiteindelijk hebben 44 patiënten mee gedaan waarvan 11 patiënten (de zogenaamde controlegroep) de standaardbehandeling met 3-6  tot maanden cyclofosfamide gevolgd door een onderhoudstherapie met Azathioprine kregen. Alle patiënten hadden nierbetrokkenheid van hun ANCA vasculitis.


 

De overige 33 patiënten kregen het nieuwe medicijn Rituximab nadat ze eerst 2 keer intraveneus cyclofosfamide hadden gekregen. Deze patiënten kregen géén onderhoudstherapie omdat men ervan uit ging dat dit bij het gebruik van Rituximab niet meer nodig is. Dat deze patiënten toch eerst 2 keer een stootkuur met cyclofosfamide kregen komt omdat men snel moet ingrijpen maar Rituximab even tijd nodig heeft voordat het zijn werk doet.

De resultaten waren positief in die zin dat patiënten die het nieuwe medicijn rituxmab kregen een evengoede uitkomst hadden als de patiënten die de standaardbehandeling middels cyclofosfamide kregen. Ook het aantal bijwerkingen waren niet significant verschillend tussen de twee groepen. Dit was een eerste teken dat rituximab zijn werk net zo goed doet als cyclofosfamide bij het rustig krijgen van ANCA vasculitis, in elk geval bij nierbetrokkenheid.

De officiële publicatie vindt u hier. Uitgebreide informatie over het project vindt u in de formele beschrijving van dit project. Weest u er zich echter van bewust dat dit document niet is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap.


 Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2018