Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Het vasculitis expertise centrum (VEC) in het UMCG in Groningen behandelt alle vormen van vasculitis. Het team doet mee aan studies met nieuwe behandelingen en heeft een zeer goed lopende basale onderzoekslijn waar continu de verbinding tussen de kliniek en het laboratorium gezocht wordt.

Hiermee levert het vasculitis expertise centrum van het UMCG goede patiëntenzorg aan patiënten met vasculitis en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de kennis over deze ziekten.

Deze kennis kan op zijn beurt weer gebruikt worden om betere behandelingen te ontwikkelen en de ziekten eerder op te sporen.

Het vasculitis expertise centrum van het UMCG heeft als doel om a) de zorg aan patiënten met vasculitis te verbeteren, b) clinici en onderzoekers op te leiden met kennis van vasculitis en c) beter te kunnen voorspellen bij wie de ziekte terugkomt en bij wie de behandeling eerder gestaakt zou kunnen worden.

De artsen en onderzoekers van het vasculitis expertise centrum zijn actief betrokken bij het onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Tevens leiden zij artsen in opleiding op tot internist, nefroloog, klinisch immunoloog en reumatoloog. Nederlandse en buitenlandse studenten worden begeleidt als onderdeel van hun bachelor of masterfase en tevens doet een grote groep Nederlandse en buitenlandse promovendi onderzoek naar vasculitis op het UMCG onder de paraplu van het vasculitis expertise centrum Groningen.

Het VEC UMCG multidisciplinaire team

Het kernteam voor de vasculitispatiënt bestaat uit de volgende zorgverleners:

 • Internist- klinisch immunoloog en/of reumatoloog, dan wel kinderarts- klinisch immunoloog en/of reumatoloog
 • Internist-nefroloog
 • Internist-vasculair geneeskundige
 • Verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige

Intensieve samenwerking is er met de volgende zorgverleners:

 • Dermatoloog
 • Internist/MDL
 • KNO-arts
 • Longarts
 • Neuroloog
 • Oogarts
 • Psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist

En met de volgende afdelingen:

 • Medical Imaging Center (Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming).
 • Medische immunologie
 • Pathologie en
 • Medische Biologie
 • Vaatlaboratorium

Multidisciplinair overleg (MDO)


De behandelend arts ziet er op toe dat er (zo nodig) multidisciplinair gewerkt wordt en dat een patiënt (indien noodzakelijk) op een multidisciplinair overleg (MDO) besproken wordt. Bij het MDO zijn de benodigde specialisten aanwezig en/of hebben zij de behandelend arts van tevoren geïnformeerd over onderzoeks- en/of behandelinformatie.

Situaties die aanleiding geven om een patiënt in een MDO te bespreken zijn:

 • als er sprake is van een onverwacht ziektebeloop.
 • wanneer er sprake is van een afwijkend behandelvoorstel (anders dan in het behandelprotocol is voorgesteld/vastgelegd).
 • op aanvraag van behandelend arts.

Vasculitis Centrum
UMC Groningen

Bezoek de website van het Vasculitis Expertisecentrum (VEC) van het UMC Groningen.
Lees meer