Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

In de CYCLOPS studie zocht men het antwoord op de vragen: "Is de stootkuur Endoxan net zo effectief als de pillen als het erom gaat de systeemvasculitis tot rust te brengen." en "Wat is de kans op opvlammingen na een stootkuur Endoxan."

De huidige standaardbehandeling voor een primaire systemische vasculitis is dat, naast de prednisolon, gestart wordt met cyclofosfamide (merknaam Endoxan) in de vorm van tabletten. Na 3 tot 6 maanden wordt overgestapt op azathioprine (merknaam Imuran).

Deze behandeling brengt extra risico's met zich mee, vanwege de verstrekkende bijwerkingen van de Endoxan. Op de korte termijn is het risico op ernstige infecties groot, als gevolg van de sterke immuunsysteem onderdrukkende werking van Endoxan. Als Endoxan gedurende langere tijd in tabletvorm wordt ingenomen, dan kan zich op den duur kanker ontwikkelen (vooral in de blaas en op de huid).

Helaas kan een normale of ernstige systeemvasculitis nog niet zonder Endoxan tot rust worden gebracht. Daarom werd in het CYCLOPS onderzoek gekeken naar een andere methode om de Endoxan toe te dienen. Patiënten kregen stootkuren Endoxan via een infuus. Bij deze wijze van toediening blijkt het risico op infecties en andere bijwerkingen (bijvoorbeeld blaasproblemen) aanzienlijk minder. Daarbij is de totale dosis Endoxan die men binnenkrijgt ook minder, waardoor het risico op kanker afneemt.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 160 patiënten. In de ene groep kregen de patiënten 3-6 maanden Endoxan tabletten tot de ziekte in remissie kwam en daarna ging men over op azathioprine, in de andere groep werd behandeld met stootkuren Endoxan via infuus tot de ziekte tot rust was, en daarna ging men ook over op azathioprine.De eerste drie stootkuren werden met een tussenpose van 2 weken gegeven, daarna ging men over op een tussenpose van 3 weken.

De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat er tussen beide groepen géén verschil was als het ging om het tot rust komen van de systeemvasculitis. Ook wat betreft de opvlammingen was er geen verschil merkbaar. In de groep met de stootkuur overleden echter minder mensen dan in de groep die de tabletten kreeg. Wat betreft de totale dosis Endoxan die men via de stootkuur binnenkreeg, was dit de helft minder dan de hoeveelheid die de patiënten via de tabletten innamen.

Het lijkt niet uitgesloten dat uiteindelijk op basis van dit onderzoek de stootkuur zal worden aanbevolen in plaats van Endoxan in tabletvorm.

Details over het oorspronkelijke onderzoek vindt u in de formele beschrijving van het onderzoek. Weest u er zich echter van bewust dat het document niet is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2011