Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Deze in Parijs en Cambridge uitgevoerde studie was gestart in 2002 en uiteindelijk afgerond in 2009. Er deden 176 patiënten aan mee.

In de studie werd gekeken naar het gebruik van Mycofenolzuur (MMF, merknaam Cellcept of Myfortic) als vervanger van Azahtioprine (merknaam Imuran) bij onderhoudstherapie van patiënten met een ANCA-geassocieerde vasculitis. Eerdere onderzoeken wekten namelijk de indruk dat MMF als onderhoudstherapie bij AAV minstens zo goed werkt als Azathioprine zonder dat daar ernstige bijwerkingen tegenover staan.

Gedurende 4 jaar werd gekeken naar twee groepen patiënten. Deze patiënten hadden allemaal een ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) zoals granulomatose met polyangiitis (GPA, voorheen de ziekte van Wegener) of microscopische polyangiitis (MPA) en gedurende de eerste 3 tot 6 maanden van hun ziekte dezelfde standaardbehandeling ondergaan met cyclofosfamide (Endoxan) en prednisolon. Uiteindelijk kregen 80 patiënten azathioprine en 76 patiënten MMF. Na gemiddeld 39 maanden behandeling hadden 30/80 patiënten op azathioprine een opvlamming van de ziekte en 42/76 patiënten op MMF een opvlamming. Patiënten die MMF kregen hadden dus vaker een opvlamming dan patiënten die de standaard therapie azathioprine kregen. Het aantal bijwerkingen was in beide groepen gelijk.

Concluderend is MMF dus minder effectief dan azathioprine voor het weghouden van de ziekte. De officiële publicatie kunt u hier vinden.

Meer gedetailleerde informatie over deze studie vindt u in de formele beschrijving van deze studie of in de beschrijving zoals die is opgenomen in de database van clinicaltrials.gov nummer NCT00307645.   Weest u er zich echter van bewust dat met name het eerste document niet is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2011