Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

De erkenning als Expertisecentrum onderstreept het belang dat het UMC Utrecht hecht aan de zorg voor mensen met vasculitis en het feit dat het ziekenhuis voorop wil lopen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

De belangrijkste ontwikkeling in de vasculitiszorg was de start – per november 2016 - van een multidisciplinaire poli. Op deze poli worden patiënten met systemische vasculitis besproken door alle betrokken dokters tezamen. Hierdoor wordt de patiënt – met in de regel zeer complexe klachten en symptomen op verschillende gebieden – vanaf het begin van alle mogelijke invalshoeken bekeken. Door de gezamenlijke bespreking wordt meteen duidelijk welke dokters bij de patiënt betrokken moeten zijn. Met dit behandelteam wordt een advies voor verdere diagnostiek en behandeling gevormd. Dit wordt door de hoofdbehandelaar met de patiënt besproken, en waar nodig door verschillende artsen in één consult.

Het doel van deze multidisciplinaire poli is het direct verbeteren van patiëntenzorg, zowel inhoudelijk als logistiek. De directe communicatie tussen patiënt en alle betrokken behandelaars zorgt voor nog effectievere informatieoverdracht. Daarnaast leren de dokters van het behandelteam tijdens de besprekingen telkens weer van elkaar.

In het onderwijs aan de studenten geneeskunde is ruim tijd ingeruimd voor colleges over vasculitis. Aangezien iedere dokter, of hij/zij nou huisarts, chirurg of bedrijfsarts wordt, te maken krijgt met mensen met vasculitis, is basale kennis van de ziektebeelden ontzettend belangrijk. In de opleiding tot arts wordt ingegaan op de manier van ontstaan van vasculitis, de diagnostiek en de behandeling, waarbij onderstreept wordt dat systemische vasculitis een zeer ernstig beloop kan hebben en tijdige herkenning uiterst belangrijk is.

In het onderwijs aan de studenten geneeskunde is sinds dit jaar meer tijd ingeruimd voor colleges over vasculitis. Aangezien iedere dokter, of hij/zij nou huisarts, chirurg of bedrijfsarts wordt, te maken krijgt met mensen met vasculitis, is basale kennis van de ziektebeelden ontzettend belangrijk. In de opleiding tot arts wordt ingegaan op de manier van ontstaan van vasculitis, de diagnostiek en de behandeling, waarbij onderstreept wordt dat systemische vasculitis een zeer ernstig beloop kan hebben en tijdige herkenning uiterst belangrijk is.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor het optimaliseren van behandelingen. Door de zeldzaamheid en diversiteit van auto-immuun systeemziekten zoals vasculitis, is het altijd lastig om grote groepen patiënten met een zelfde ziektebeeld te onderzoeken en twee verschillende behandelingen naast elkaar te evalueren. Daarom sluit het UMC Utrecht geregeld aan bij grote, internationale studies, om zo gezamenlijk voldoende patiënten bijeen te krijgen voor zinvol onderzoek.

Kortom, de zorg voor mensen met vasculitis heeft hoge prioriteit in het UMC Utrecht, en het behandelteam is elke dag bezig om deze zorg nog beter te maken. Door regionale multidisciplinaire overleggen en door nadruk op onderwijs en onderzoek zal de bewustwording rond vasculitis binnen en buiten het ziekenhuis toenemen, en ons steeds dichter brengen bij het doel van het behandelteam: voor iedere vasculitispatiënt snelle, gepersonaliseerde en geoptimaliseerde zorg!

Meer informatie:

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2023