Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

De erkenning als Expertisecentrum onderstreept het belang dat het UMC Utrecht hecht aan de zorg voor mensen met vasculitis en het feit dat het ziekenhuis voorop wil lopen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

De belangrijkste ontwikkeling in de vasculitiszorg was de start – per november 2016 - van een multidisciplinaire poli. Op deze poli worden patiënten met systemische vasculitis voorbesproken door alle betrokken dokters tezamen, en vervolgens in één middag gezien door verscheidene artsen - waar mogelijk door verschillende artsen in één consult.

Aansluitend worden de patiënten met het behandelteam nabesproken en volgt er een advies voor verdere diagnostiek en behandeling. Het doel van deze multidisciplinaire poli is in eerste instantie het direct verbeteren van patiëntenzorg, zowel inhoudelijk als logistiek.

Door de gezamenlijke voorbespreking wordt meteen duidelijk welke dokters bij de patiënt betrokken moeten zijn, en door de flexibele opzet van de poli kunnen alle nodige consulten aansluitend plaatsvinden. Hierdoor wordt de patiënt – met in de regel zeer complexe klachten en symptomen op verschillende gebieden – vanaf het begin van alle mogelijke invalshoeken bekeken. Door alles in één middag te plannen, hoeft de patiënt niet meerdere keren naar het ziekenhuis te komen voor losse afspraken.

De directe communicatie tussen patiënt en alle betrokken behandelaars zorgt voor nog effectievere informatieoverdracht. Voor de langere termijn zullen de dokters van het behandelteam nog beter op elkaar ingespeeld raken, tijdens de besprekingen telkens weer van elkaar leren en zal de vasculitiszorg enerzijds nog meer gestructureerd, en anderzijds verder gepersonaliseerd

In het onderwijs aan de studenten geneeskunde is sinds dit jaar meer tijd ingeruimd voor colleges over vasculitis. Aangezien iedere dokter, of hij/zij nou huisarts, chirurg of bedrijfsarts wordt, te maken krijgt met mensen met vasculitis, is basale kennis van de ziektebeelden ontzettend belangrijk. In de opleiding tot arts wordt ingegaan op de manier van ontstaan van vasculitis, de diagnostiek en de behandeling, waarbij onderstreept wordt dat systemische vasculitis een zeer ernstig beloop kan hebben en tijdige herkenning uiterst belangrijk is.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor het optimaliseren van behandelingen. Door de zeldzaamheid en diversiteit van vasculitis, is het altijd lastig om grote groepen patiënten met een zelfde ziektebeeld te onderzoeken en twee verschillende behandelingen naast elkaar te evalueren. Daarom sluit het UMC Utrecht geregeld aan bij grote, internationale studies, om zo gezamenlijk voldoende patiënten bijeen te krijgen voor zinvol onderzoek.

Kortom, de zorg voor mensen met vasculitis heeft hoge prioriteit in het UMC Utrecht, en het behandelteam is elke dag bezig om deze zorg nog beter te maken. Met de komst van de multidisciplinaire poli zal de vasculitiszorg nog meer patient centered worden. Door veel nadruk op onderwijs en onderzoek zal de bewustwording rond vasculitis binnen en buiten het ziekenhuis toenemen, en ons steeds dichter brengen bij het doel van het behandelteam: voor iedere vasculitispatiënt snelle, gepersonaliseerde en geoptimaliseerde zorg!

De website van het UMCU kent (nog) geen speciale sectie voor het Vasculitis Expertise Centrum. Daarom vindt u hieronder de link naar de algemene vasculitispagina van het ziekenhuis.

Meer informatie: