Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Het Amsterdam UMC is een samenvoeging van de Amsterdamse academische ziekenhuizen AMC en VUmc. Die fusie is tamelijk recent waardoor veel zaken nog in ontwikkeling zijn. Voor vasculitis betekent het vooralsnog dat die zorg voornamelijk aangestuurd wordt vanuit het oude AMC of zoals men tegenwoordig zegt: Het Amsterdam UMC - locatie AMC.

Het Vasculitiscentrum AUMC is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend expertisecentrum voor patiënten met vasculitis.

Binnen dit centrum werken vele vasculitis specialisten van verschillende disciplines samen zoals reumatologen, internisten, nefrologen, longartsen, neurologen, KNO-artsen, dermatologen en oogartsen.

De internisten en reumatologen hebben een speciaal spreekuur waar patiënten met een verdenking op vasculitis gezien kunnen worden. Vanuit dat spreekuur worden vaak andere specialisten betrokken. Soms vindt het eerst contact op een ander spreekuur plaats, bijvoorbeeld bij een van de betrokken longartsen, neurologen of nefrologen.

Er is een wekelijks multidisciplinaire bespreking waar de specialisten met elkaar kunnen overleggen over patiënten. In het vasculitiscentrum willen we hoogwaardige zorg leveren voor patiënten met vasculitis.

Daarnaast werken we aan innovatie van zorg en wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de patiënten van vandaag en van morgen beter te kunnen behandelen met als doel een betere kwaliteit van leven.

De VASKIR (Vasculitis) poli

Patiënten met klachten die (mogelijk) berusten op vasculitis kunnen naar de VASKIR-polikliniek verwezen worden via de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie.Voor de behandeling van patiënten met vasculitis hebben de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) en de sectie Vasculaire Geneeskunde van de Inwendige Geneeskunde sinds 2006 een gezamenlijke triage polikliniek ingericht. Dit leidt patiënten snel naar de juiste specialisten, zodat ze efficiënt en goed behandeld worden. Het bij elkaar brengen van deze patiënten stimuleert bovendien gericht onderwijs en onderzoek.

Wat kan men verwachten?Het spreekuur, de VASKIR-polikliniek genoemd, wordt gezamenlijk gehouden door twee artsen en internisten in opleiding die in de laatste fase van hun specialisatie zitten. Eén arts is gespecialiseerd in Vasculaire Geneeskunde, de ander in Klinische Immunologie en Reumatologie. Zo nodig schakelen zij andere specialisten in.

Over de polikliniek

De polikliniek wil ook een duidelijk loket zijn voor verwijzers, zodat duidelijker is naar welke specialist ze iemand moeten sturen met bijvoorbeeld een blauwe hand en een niet genezende wond. Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar een andere specialist binnen het AMC welke betrokken is bij de zorg voor patiënten met vasculitis. Als de diagnose duidelijk is, dan krijgt de patiënt een hoofdbehandelaar toegewezen tot wie de patiënt zich kan wenden.

De polikliniek faciliteert ook wetenschappelijk onderzoek naar vasculitis. Op deze manier kan de zorg sneller verbeteren.

Vasculitis Centrum
Amsterdam UMC

Bezoek hier de website van het vasculitiscentrum AUMC
Lees meer