Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Deze studie is gestart in 1998 en de inclusie sloot in 2010.

De studie onderzocht in 128 patiënten met granulomatose met polyangiitis (GPA, voorheen de ziekte van Wegener) of microscopische polyangiitis (MPA) of de behandeling tijdens remissie met prednisolon en azathioprine gedurende 24 maanden even effectief is als een behandeling met dezelfde middelen gedurende 48 maanden.

De vraagstelling daarbij was of het zin heeft om de onderhoudsbehandeling die meestal bestaat uit azathioprine en prednison te verlengen van de nu gangbare 24 maanden naar 48 maanden.

 

De groep patiënten die 48 maanden behandeld werd bestond uit 59 patiënten en de groep met patiënten die voor 24 maanden behandeld werden bestond uit 51 patiënten. De patiënten die minder lang behandeld werden, hadden sneller last van een opvlamming van de ziekte maar dit leidde niet tot meer overlijdensgevallen. Patiënten die langer werden behandeld hadden wel meer last van bijwerkingen en er werd meer kanker gesignaleerd bij deze patiënten. Belangrijk is dat nierschade minder was bij patiënten die langer werden behandeld.

De publicatie van de studie heet: Karras et al. Randomised controlled trial of prolonged treatment in the remission phase of ANCA-associated vasculitis. Ann Rheum Dis 2017; 76:1662-8 en is hier te vinden.

De details vindt u in de formele beschrijving van deze studie  Weest u er zich wel van bewust dat dit document niet primair is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2018