Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Deze studie is in 2007 gestart en afgerond in 2011.

Het doel was om te onderzoeken of een intiële behandeling (inductiebehandeling) met Mycophenolate Mofetil (merknaam Cellcept of Myfortic) net zo effectief is als die met het veel schadelijkere cyclofosfamide (merknaam Endoxan).

Voor deze in Europees verband uitgevoerde studie zijn 140 patiënten geïncludeerd met de diagnose granulomatose met polyangiitis (GPA, voorheen de ziekte van Wegener) of microscopische polyangiitis (MPA).

Uiteindelijk zijn 70 patiënten behandeld met cellcept en 70 patiënten met cyclofosfamide. In beide groepen bereikten 70% van alle patiënten remissie van de ziekte na 6 maanden behandeling. Cellcept en cyclofosfamide deden het dus net zo goed maar in beide groepen waren relatief hoge doseringen prednison. De bijwerkingen van beide middelen waren ook niet verschillend.

Concluderend deed cellcept het net zo goed als cyclofosfamide voor het bereiken van remissie. Een belangrijke vraag die bij het sluiten van deze studie nog onbeantwoord bleef, was hoe lang de patiënten in beide groepen in remissie blijven. Hiervoor zijn daarna aanvullende studies verricht die elders op deze website worden beschreven (Hiemstra et al. JAMA 2010;304:2381-8).

Meer gedetailleerde informatie over deze studie vindt u in de formele beschrijving van deze studie of in de beschrijving zoals die is opgenomen in de database van clinicaltrials.gov nummer NCT00414128. Weest u er zich echter van bewust dat met name het eerste document niet is geschreven voor patiënten maar voor de medische gemeenschap.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2018