Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

ABROGATE - Abatacept for the Treatment of Relapsing, Non-Severe, Granulomatosis With Polyangiitis (Wegener's)

Deze studie werd gestart in 2015 en het doel is om deze studie in 2022 af te ronden. Deze studie wordt alleen uitgevoerd in de Verenigde Staten en Nederlandse en andere Europese patiënten kunnen dus niet mee doen.

In deze studie worden patiënten met granulomatose met polyangiitis (GPA) gevraagd om mee te doen. De hoop is dat er in totaal 150 patiënten mee doen.
Patiënten mogen uitsluitend een niet-ernstige vorm van GPA hebben die bij het meedoen aan de studie behandeld worden met methotrexaat, azathioprine of MMF (cell cept). Een niet-ernstige vorm wordt in deze studie vooral gebaseerd op het feit dat de patiënt in elk geval 3 maanden voor het meedoen aan de studie geen cyclofosfamide, rituximab of plasmaferese nodig gehad heeft.

Patiënten die meedoen krijgen dan bovenop de medicijnen die ze al hebben het studiemedicijn abatacept of een placebo. Daarnaast krijgen alle patiënten in de eerste maanden prednison met een begindosering van 30mg per dag. Deze dosering zal langzaam afgebouwd worden.

Het doel van deze studie is om aan te tonen dat anti-CTLA4 (abatacept) als nieuw medicijn effectief is om de ziekte rustig te krijgen. Na 12 maanden behandeling wordt gekeken of het medicijn effectief was aan de hand van het aantal recidieven van de ziekte (falen van therapie). Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het met het nieuwe medicijn lukt om prednison snel af te bouwen en te staken. Daarbij wordt ook gekeken naar kwaliteit van leven van de patiënten.

Anti-CTLA4 is een antilichaam dat bindt aan "cytotoxic T-lymphocyte antigen 4" (CTLA4) en hiermee de reactie van T-cellen afremt. Door het remmen van de T-cellen is de gedachte dat het lukt om de ziekte rustig te krijgen.

Meer informatie vindt u op https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02108860.