Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Het Jaarverslag.

Het jaarverslag is opgemaakt volgens de formele RJK C2 richtlijnen en bestaat uit twee delen: Het bestuursverslag en de jaarrekening.

Het bestuursverslag beschrijft de activiteiten van de stichting over het afgelopen jaar en de jaarrekening is de financiële verantwoording.

Het rapporteren volgens deze richtlijn is een vereiste voor het verkrijgen en behouden van de status als Erkend Goede Doelen Organisatie.

Het zorgt ervoor dat de lezer ervan uit kan gaan dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen.

Bekijk hier het Jaarverslag over 2022.

Het actieplan.

Het actieplan voor het lopende jaar beschrijft wat de plannen van de stichting zijn voor dit jaar.

Het beschrijft gedetailleerd wat we van plan zijn te gaan doen en welke begrote bedragen daarbij horen .

Het totaal aan activiteiten wordt voor een deel gefinancierd middels een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Een overig deel wordt gefinancierd uit onze eigen middelen (contributies en niet direct aan onderzoek gerelateerde giften).

Over de activiteiten waarvoor VWS subsidie is aangevraagd dient separaat aan VWS verantwoording te worden afgelegd inclusief de per activiteit bestede werkelijke kosten in verhouding tot de begrote kosten. Als er voor een bepaalde post minder is uitgegeven dan bij de subsidieaanvraag begroot dan dient het verschil voor die post te worden terugbetaald.

Bekijk hier het actieplan voor 2023.