Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

ADVOCATE is een fase III studie voor patiënten met GPA/Wegener of MPA. Fase III wil in dit verband zeggen dat het betreffende medicijn - nadat het in eerder fasen is getest op kleine groepen mensen -  nu getest gaat worden op een grote groep patiënten.

Patiënten met een actieve GPA of MPA worden standaard behandeld met cyclofosfamide en prednison (na verloop van tijd gevolgd door azathioprine en prednison) of met rituximab en prednison. In beide gevallen krijgt de patiënt een hoge dosis prednison. De bijwerkingen van prednison zijn genoegzaam bekend en het zou mooi zijn als we daar nog eens een goede vervanger voor zouden kunnen vinden met minder bijwerkingen.

De firma ChemoCentryx denkt inmiddels zo’n vervanger te hebben ontwikkeld, een product dat inmiddels de naam AVACOPAN draagt. Het is een experimenteel geneesmiddel, wat wil zeggen dat het een geneesmiddel is dat nog onderzocht wordt in klinische studies. Er is dus nog geen formele goedkeuring van het product door een formele instantie als bijvoorbeeld de European Medicine Agency (EMA) of de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA). Een dergelijke goedkeuring hoopt men te verkrijgen door het uitvoeren van een studie als deze.

We schreven eerder over dit product in ons blad Vascuzine van december 2012. Het product droeg toen nog de codenaam CCX168 en werd in die tijd op een kleine groep (eerst tweeënveertig en daarna zevenenzestig patiënten) getest op veiligheid en effectiviteit. De resultaten van deze twee fase-II studies waren dermate positief dat de fabrikant nu de vervolgstap heeft gezet in de vorm van een fase-III studie die de naam ADVOCATE draagt.


Hoeveel patiënten gaan er mee doen?

ADVOCATE zal worden uitgevoerd op een groep van driehonderd patiënten. In totaal willen honderddrieënveertig ziekenhuizen uit achttien landen proberen om halverwege 2018 driehonderd patiënten te hebben geworven als deelnemers aan dit onderzoek. In Nederland doen de academische ziekenhuizen van Groningen, Leiden en Rotterdam mee.


Wie kan er mee doen?

De driehonderd deelnemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat ze een actieve vorm van GPA of MPA moeten hebben en dat ze behandeld zullen gaan worden met cyclofosfamide of rituximab. Die behandeling met cyclofosfamide of rituximab mag echter nog niet zijn gestart. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden waaronder een minimumleeftijd van achttien jaar, niet zwanger zijn, het niet hebben ondergaan van een niertransplantatie, etc. Let wel: het gaat dus alléén om patiënten met GPA of MPA. Andere vormen van vasculitis doen in deze studie niet mee.


Wat probeert men aan te tonen?

De ADVOCATE-studie is bedoeld om na te gaan of AVACOPAN inderdaad - samen met cyclofosfamide of rituximab - veilig en doeltreffende kan worden ingezet in de plaats van prednison om zo de activiteit van vasculitis te doen afnemen, de nierfunctie te verbeteren en/of de levenskwaliteit te verbeteren.


Hoe gaat men te werk?

De totale groep van driehonderd patiënten wordt willekeurig in twee even grote groepen gesplitst. De ene groep krijgt de 'normale' behandeling met prednison en rituximab of met prednison en cyclofosfamide. De andere groep krijgt naast rituximab of cyclofosfamide geen prednison, maar AVACOPAN. Om te zorgen dat noch de patiënt, noch de dokter weet in welke groep de patiënt zit, krijgt de groep met prednison een dosis nep-avacopan en de groep met AVACOPAN een dosis met nep-prednison. Daardoor lijkt het of beide groepen dezelfde medicatie krijgen.

Samenvattend wordt de studie in formeel goed Nederlands omschreven als: ‘A Randomized, Double-Blind, Active-Controlled, Phase 3 Study to Evaluate the Safety and Efficacy of CCX168 (Avacopan) in Patients with Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)-Associated Vasculitis Treated Concomitantly with Rituximab or Cyclophosphamide/Azathioprine’. Een vlag die ondanks haar lange titel de lading niet helemaal dekt. Ook EGPA/Churg‑Strauss is immers een ANCA-geassocieerde vasculitis, maar die groep doet in deze studie niet mee.


Hoe werkt AVACOPAN?

Bij ANCA-geassocieerde vasculitis wordt het immuunsysteem op zodanige wijze geactiveerd dat bloedvaten en organen, waaronder de nieren, ontstoken en beschadigd kunnen raken. AVACOPAN is ontwikkeld om de activatie tegen te gaan van een gedeelte van het immuunsysteem waarvan bekend is dat het actief is bij ANCA-geassocieerde vasculitis. In het bijzonder bindt AVACOPAN het eiwit dat complement 5a-receptor genoemd wordt (C5aR) en blokkeert het de activatie ervan. Door C5aR te blokkeren, vermindert AVACOPAN de ontstekingseffecten van C5aR.


Waar vind ik meer informatie?

Er is een aparte website van ChemoCentryx voor de ADVOCATE-studie.
Zeer gedetailleerde maar uiteraard nogal technische informatie vindt u op de
website met het Clinical Trial Register van de EU.
Een andere bron met gedetailleerde informatie is de website ClinicalTrials.gov van het Amerikaanse National Library of Medicine.


Wat moet ik doen als ik deel wil nemen en denk aan alle voorwaarden te voldoen?

Als uw behandeling met cyclofosfamide of rituximab al is gestart of achter de rug is komt u niet in aanmerking.
Is er echter het plan om u binnenkort te gaan behandelen met cyclofosfamide of rituximab, bijvoorbeeld omdat u een serieuze opvlamming hebt, bespreek deze studie dan met uw behandelaar en laat hem of haar contact opnemen met een van de drie genoemde academische ziekenhuizen:

Het UMC Groningen – dr. A. Rutgers
Het LUMC Leiden – dr. Y.K.O. Teng
Het Erasmus MC Rotterdam – dr. P.L.A. van Daele


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 december 2017