Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Met de betrekking tot de ziekten waar zij zich mee bezighoudt, wil de Vasculitis Stichting bereiken dat:

  • de diagnose eerder gesteld wordt, omdat dit levens kan redden en schade aan de organen kan voorkomen of beperken
  • de behandeling wordt verbeterd, zodat deze meer effect heeft en minder bijwerkingen
  • patiënten (en hun omgeving) goed geïnformeerd worden over hun ziekte en handvatten krijgen aangereikt om hun leven zo goed mogelijk te kunnen instellen op de nieuwe situatie
  • patiënten en hun partners weten waar ze zorg en hulp kunnen krijgen
  • patiënten en hun partners weerbaarder zijn naar artsen, zorgverleners, hulpverleners en dergelijke, zodat ze die behandeling, zorg en hulp krijgen waar ze recht op hebben


De Vasculitis Stichting wil bijdragen aan een snellere diagnose van de ziekte en een betere behandeling van de patiënten met deze ziekte. In bredere zin streeft de VS naar een versterking van de positie van chronische zieken in onze maatschappij