Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

De BREVAS studie vond plaats tussen 2013 en 2017. In deze studie werd het effect van belimumab getest bij patiënten met ANCA vasculitis. Belimumab is een zogenaamde biological, een antilichaam. Belimumab is gericht tegen B-lymfocytstimulerend eiwit genaamd BLyS (ook wel BAFF genoemd). Door dat eiwit te blokkeren, zorgt belimumab voor een remmende werking op de B-cellen. Theoretisch gezien zou belimumab dus moeten zorgen voor minder B-cellen en hierdoor zou hetzelfde effect als rituximab bereikt kunnen worden, namelijk minder ANCA productie en dus minder ziekteactiviteit.

Voor deze studie werden 2 groepen patiënten samengesteld. In beide groepen werden patiënten met ANCA vasculitis in eerste instantie op dezelfde manier behandeld voor de inductiefase, namelijk met cyclofosfamide of rituximab in combinatie met prednison. Daarna kregen patiënten in de ene groep een placebo naast azathioprine (onderhoudsbehandeling) en in de andere groep kregen patiënten belimumab naast azathioprine.

Uiteindelijk werd het inclusiegetal van totaal aantal patiënten terug gebracht van 300 naar 100 en gaat het om een relatief kleine studie. In de placebogroep deden 52 patiënten mee en in de belimumab groep deden 54 patiënten mee, dus een totaal van 105 patiënten. De laatste patiënt die mee deed, werd 12 maanden gevolgd en alle andere patiënten werden tot 2 jaar tijd gevolgd.

Helaas werd duidelijk dat belimumab het risico op een hernieuwde ziekteactiviteit ('relapse') niet verlaagde: het aantal recidieven van de ziekte was vergelijkbaar tussen de placebogroep en de belimumabgroep waarbij 11 recidieven in de placebogroep en 10 recidieven in de belimumabgroep optrad. Een interessant gegeven is dat in de groep patiënten die eerst rituximab hadden gekregen en vervolgens belimumab, niemand een recidief van de ziekte kreeg. De getallen zijn echter te klein om daar conclusies aan te verbinden.

Belangrijk is wel dat er ook geen verschil was in bijwerkingen tussen de placebo en belimumab groepen. Belimumab lijkt dus wel veilig om te gebruiken, in elk geval voor een duur korter dan 2 jaar.

Concluderend zal belimumab vermoedelijk geen grote rol gaan spelen in de behandeling van ANCA vasculitis maar is er wel een interessante aanvulling op de behandeling met rituximab die verder onderzocht zal worden.

Meer informatie vindt u op https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01663623. 


Het gepubliceerde artikel is voor iedereen beschikbaar en vindt u op https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.40802.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in 2019.