Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

De Vasculitis Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die is ingegaan op 25 mei 2018. Hoewel die wet ons daar momenteel niet toe verplicht zijn wij ook overgegaan tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen of klachten kunt u deze functionaris bereiken via het e-mailadres FG@vasculitis.nl

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan onsheeft  verstrekt.
  • Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, staat beschreven in onze privacyverklaring die u hier kunt downloaden.
  • Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen.
  • Wij vragen u om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
  • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.


Het privacybeleid van de Vasculitis Stichting is vastgelegd in een uitvoerige Privacyverklaring.
U kunt hier die Privacyverklaring inzien en downloaden.

De Vasculitis Stichting maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik door u te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 11 juli 2018