Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Bestuur


voorzitter    dhr. P.M.J. (Peter) Verhoeven voorzitter@vasculitis.nl
secretaris    dhr. F.J.M. (Frans) Ros secretaris@vasculitis.nl
penningmeester    dhr. W.H. (Pim) Zaalberg penningmeester@vasculitis.nl

Algemeen bestuurslid    dhr. J. (Jan) Veenendaal j.veenendaal@hevec.nl
Algemeen bestuurslid    mevr. C.C. (Rina) van 't Hoff rina.hoff@gmail.com

De medische adviesraad

Prof.Dr. J.W. Cohen Tervaert
Prof.Dr. J.W. Cohen Tervaert Internist - klinisch immunoloog
Prof. Dr. C.A. Stegeman
Prof. Dr. C.A. Stegeman Internist-nefroloog UMC Groningen (UMCG)

De Adviesraad van vrijwilligers


Alle vrijwilligers samen vormen de Adviesraad van vrijwilligers.
Er zijn zo'n 45 actieve vrijwilligers. De vrijwilligers komen over het algemeen twee keer per jaar bij elkaar. Naast haar taak als adviesraad gebruiken de vrijwilligers deze dag ook om ervaringen uit te wisselen. Een deel van de bijeenkomsten bestaat uit workshops die de vrijwilligers van meer kennis en vaardigheden voorzien ten aanzien van vasculitis en de specifieke terreinen waarop ze werkzaam zijn. Daarnaast worden ze waar nodig geschoold via het trainingsprogramma van PGO Support.

Het bureau en formele vestigingsadres van de Vasculitis Stichting.


Bureau Vasculitis Stichting - Wezelhof 17 -7064 CX SILVOLDE

Landelijk informatienummer 088 00 22 333 werkdagen 10:00 - 21:00 uur

E-mail: info@vasculitis.nl
Internetsite www.vasculitis.nl
Bankrekening: NL77 INGB 000 59 65 298 t.n.v. Vasculitis Stichting te Silvolde
Kamer van Koophandel Noord-Nederland nr. 41011673