Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling getekend

Eind januari hebben minister Helder van VWS en de IZA-partijen het ‘ IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling’ getekend.  Daarmee is binnen de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) een belangrijke stap gezet op de weg naar een betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten die gegevens beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Dat is nu vaak nog niet het geval omdat gegevens op verschillende manieren worden beschreven, er verschillende definities en werkwijzen op na worden gehouden en de technische platformen lang niet altijd op elkaar aansluiten.

Daarom hebben de betrokken partijen duidelijke afspraken gemaakt over drie belangrijke onderwerpen: eenheid van taal, generieke functies en een landelijk dekkend netwerk. Met het nu getekende uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan de realisatie en implementatie van deze keuzes en afspraken.

Meer over het nu getekende uitvoeringsakkoord leest u hier.

Maar informatie over het Integraal Zorgakkoord (IZA) leest u hier.