Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Tavneos® voorlopig niet in basisverzekering

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft de minister van VWS formeel geadviseerd om Tavneos® (Avacopan) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) omdat het volgens haar te duur is. Dat wil zeggen dat het product niet vergoed zal worden vanuit de basisverzekering.

TAVNEOS® – dat tot voor kort Avacopan® heette –  is een belangrijk nieuw medicijn voor de behandeling van twee vormen van ANCA-vasculitis namelijk GPA en MPA (Granulomatose met PolyAngiitis en Microscopische PolyAngiitis). Het product is in januari 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd voor behandeling van volwassenen met deze ziektebeelden in combinatie met een rituximab- of cyclofosfamideregime.

Goedkeuring door de Europese Commissie (op advies van het European Medicine Agency – EMA) zegt echter nog niet direct iets over de mate van beschikbaarheid. In Nederland beoordeelt namelijk het Zorginstituut Nederland (ZIN) of een dergelijk geneesmiddel wordt opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Bij de beoordeling laat het ZIN de leverancier een rapport aanleveren op basis waarvan een zogenaamde farmaco-economische analyse wordt gemaakt. Over dat rapport is het ZIN niet tevreden. De stelling van het ZIN is dat er – ook na een verzoek om de nodige aanpassingen ‑ nog te veel aannames in zitten waarvan de onderbouwing onvoldoende is om de gevraagde prijs te rechtvaardigen. Een vraagprijs die naar haar mening maatschappelijk gezien een te groot beslag legt op het totale gezondheidsbudget.

Het ZIN vindt het rapport bovendien zodanig onvoldoende van kwaliteit dat ook niet beoordeeld kan worden welke aanpassing aan de prijs er nodig is om wel tot een acceptabele prijs en kosteneffectiviteit te komen.

Het Zorginstituut heeft de fabrikant dan ook aangeraden om haar rapport met betrekking tot de farmaco-economische analyse aan te passen en beter te onderbouwen.