Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Tavneos® goedgekeurd door EC

Op 19 januari 2022 is Tavneos® officieel goedgekeurd door de Europese Commisie. De goedkeuring volgt op het positief advies van het European Medicine Agency (EMA) in november 2021 .

TAVNEOS® – dat tot voor kort Avacopan® heette –  is een belangrijk nieuw medicijn voor de behandeling van twee vormen van ANCA-vasculitis namelijk GPA en MPA (Granulomatose met PolyAngiitis en Microscopische PolyAngiitis). Het product is goedgekeurd voor behandeling van volwassenen met deze ziektebeelden in combinatie met een rituximab- of cyclofosfamideregime. Die behandeling dient te gebeuren door specialisten met ervaring in de diagnose en behandeling van GPA en MPA.

Dat het product nu formeel is goedgekeurd wil nog niet zeggen dat het ook nu al vrijelijk voor iedereen beschikbaar is en vergoed wordt.

In Nederland beoordeelt het Zorginstituut Nederland (ZIN) of Tavneos® (avacopan) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Tavneos® is namelijk een extramuraal geneesmiddel. Een extramuraal geneesmiddel is een middel dat op recept van een arts verkrijgbaar is bij de apotheek. Deze middelen worden alleen uit het basispakket vergoed als ze zijn opgenomen in het GVS. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst. Voor Tavneos® heeft de registratiehouder gevraagd om plaatsing op lijst 1B van het GVS.

De Wetenschappelijke Adviesraad  (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Bronnen: Europese Commissie en Zorginstituut Nederland

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2022.