Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Rituximab Onderhoud en het Coronavirus

Moet ik tijdens deze crisis rond het coronavirus mijn onderhoudsbehandeling met Rituximab uitstellen?

We horen dat specialisten de onderhoudsbehandeling van hun patiënten met Rituximab soms wel en soms niet uitstellen. Daarom vroegen we ten aanzien van dit onderwerp de mening van prof.dr. Stegeman, hoofd van het vasculitis expertisecentrum van het UMC Groningen en dr. E.C. Hagen hoofd van het vasculitis expertiseteam van het Meander MC in Amersfoort, beiden lid van onze medische adviesraad..

Hun visie vatten we hierbij voor u samen zodat u die kunt bespreken met uw behandelaar als deze vraag voor u aan de orde mocht zijn.

  1. Het blijft een zaak die individueel beoordeeld moet worden
  2. Meestal is het zo dat een dosis van 500 mg per 6 maanden ruim voldoende is en er daarom wel wat ruimte is om een behandeling iets op te schuiven
  3. Helemaal afstellen is géén goed idee i.v.m. de kans op een opvlamming (zie de opmerkingen onder vraag 3 op onze pagina over het coronavirus)

Het bovenstaand in acht nemend zou het advies van deze experts daarom zijn:

  1. In principe de onderhoudsbehandeling door laten gaan
  2. Hiervan kan worden afgeweken en de behandeling met rituximab enige tijd uitgesteld worden als uw arts de kans op een opvlamming als laag beoordeelt en er op dit moment nog steeds sprake is van B-cel depletie in het perifere bloed (oftewel als de rituximab op dit moment nog voldoende zijn werk doet).

N.B. Zie ook onze speciale pagina over vasculitis ten tijde van de coronacrisis.