Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Najaarsvaccinatie COVID

Nieuwe Corona Vaccinatieronde start in september 2022

U zult het mogelijk al hebben vernomen via het nieuws, vorige week (eind juli 2022) kondigde minister Kuipers een nieuwe vaccinatieronde aan. De planning is dat het RIVM vanaf half september 2022 mensen uitnodigt die een verhoogd risico hebben op ernstige ziekte en overlijden, voor een herhaalprik tegen corona. Het gaat hierbij om de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, alsmede mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat zij rekening houden met een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar. Het kabinet streeft – op advies van het OMT – naar het op peil houden van bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte en ook om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen.

Er wordt geprikt met aangepaste geactualiseerde vaccins die volgens de overheid betere bescherming bieden dan de huidige vaccins. Deze vaccins moeten nog wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. Dat moet u zelf goed in de gaten houden.

Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisartsen worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, ook zij kunnen zich desgewenst laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie.

Bronnen:

Herhaalprik tegen corona voor alle 12-plussers | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Patiëntenorganisatie Ieder(In)