Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Integraal Zorg Akkoord

De val van het kabinet mag er niet toe leiden dat de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in gevaar komt. Daarom hebben alle ondertekenaars en betrokken overheidspartijen in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om ervoor te zorgen dat het IZA niet controversieel wordt verklaard.

Wij steunen dat verzoek van harte. De zorg staat sterk onder druk en dat geldt niet alleen voor de betaalbaarheid maar ook voor de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan. Daarom hebben alle betrokken partijen eind 2022 het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten. Dat was een heidense klus en het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat alle partijen ermee in konden stemmen. Het gaat om een uiterst urgente problematiek en het mag dus gewoon niet gebeuren dat het hele proces om de zorg te redden nu stilvalt omdat politieke partijen het niet eens zijn.

Voor hen die hiermee niet volledig op de hoogte zijn: Als een kabinet valt maar wel doorregeert tot aan de volgende verkiezingen is het ‘demissionair’ en kan het over bepaalde belangrijke onderwerpen geen beslissingen meer nemen. Dit om te voorkomen dat ze besluiten nemen over zaken waar de nieuwe regering anders over denkt. Welke onderwerpen dat zijn wordt bepaald door een lijst aan te leggen met ‘controversiële’ onderwerpen. Over die onderwerpen kan het demissionaire kabinet dus geen belangrijke beslissingen meer nemen.

Meer weten over het Integraal Zorg Akkoord? Op deze pagina vindt u alle relevante informatie.

Laatste nieuws: Op 17 juli heeft ook demissionair Kuipers laten weten dat hij het zeer zou betreuren als het IZA controversieel wordt verklaard.