Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Extra Vrijwilligers

Waarom we nooit genoeg vrijwilligers hebben.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de laatste berichten op de nieuwspagina….

De aankondiging van weer een Vascuzine.  Zo’n blad komt er niet vanzelf.
Gelukkig kunnen we het ons veroorloven om een professioneel bureau de opmaak te laten verzorgen en het drukken en bezorgen uit te besteden. Maar ook een aantal vrijwilligers is er druk mee. Mensen moeten stukjes schrijven, teksten moeten worden gecontroleerd, er is overleg met dokters, er moet een planning gemaakt worden, er is een redactievergadering, interviews worden afgenomen, foto’s moeten worden gemaakt of gekocht, etc. etc.

Expertisecentra.
Utrecht verwerft opnieuw de status als vasculitis expertisecentrum en de aanvraag van het Meander MC is afgewezen. We hebben daarover mee mogen praten (ook al luistert men dan niet altijd naar ons). Dat meepraten gebeurde en gebeurt door een paar vrijwilligers die daar door achtergrond, training en capaciteit toe in staat zijn.

Aan tafel in Maastricht
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte over wat daar gebeurt. Vanzelfsprekend praten we veel met de betrokken dokters en bestuurders. Vanzelfsprekend staan we ook de pers te woord, praten we zo nodig met de inspectie en politici en praten of mailen we met ongeruste patiënten. Allemaal vanzelfsprekend maar het gebeurt niet vanzelf. Al dat werk gebeurt door een paar vrijwilligers die daar door achtergrond, training en capaciteit toe in staat zijn.

In memoriam John Mills.
De onlangs overleden voorzitter van de patiëntenvereniging in het Verenigd Koninkrijk. Veel informatie hebben we onderling uitgewisseld, onderzoeksprojecten hebben we samen gedaan en er is een band opgebouwd met hem, zijn organisatie en de dokters waarmee zijn organisatie samenwerkt. En natuurlijk zetten we die band voort met zijn opvolgster. Net als die met vertegenwoordigers uit andere landen.  We, dat wil zeggen een paar van onze vrijwilligers die daar door achtergrond, training en capaciteit toe in staat zijn.

RCA Bijeenkomst in Ede
Professor Brouwer bezorgde mensen met een grotevatenvasculitis een interessante middag met veel nieuwe informatie. Maar die middag moest wel worden georganiseerd. Contact met de afdeling logistiek en de catering van het ziekenhuis de Gelderse Vallei, Het regelen van de catering, het opvragen van een offerte, goedkeuren en betalen van de facturen, het in overleg met de dokter plannen van de juiste datum, het ontwerpen en verzenden van de uitnodigingen en bevestigingen en niet in de laatste plaats het optreden als gastheer en gastvrouw bij de bijeenkomst zelf. Allemaal werk dat gebeurt door een paar van onze vrijwilligers die daar door achtergrond, training en capaciteit toe in staat zijn.

Etc. etc. etc.
We kunnen zo best nog een paar bladzijden vol schrijven met voorbeelden (zo heeft iemand bijvoorbeeld deze tekst geschreven en op de website gezet nadat die is goedgekeurd door het bestuur). Maar hopelijk heeft u inmiddels begrepen dat een organisatie als de onze draait op de expertise, bekwaamheid, vrije tijd en inzet van vrijwilligers met allerlei verschillende vaardigheden en met de wil om anderen te helpen.

Komt u ook mee helpen?

Klik dan op de knop hieronder voor een eerste kennismaking.
We gaan dan samen kijken hoe verder te gaan.

vrijwilligersbutton