Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Erkenning Expertisecentra

Utrecht opnieuw erkend als Vasculitis Expertise Centrum.

Amersfoort valt buiten de boot.

Vandaag, 10 oktober 2023, heeft het ministerie van VWS de besluiten openbaar gemaakt met betrekking tot de in 2023 gedane aanvragen om erkend te worden als Expertise Centrum Zeldzame Aandoeningen (ECZA) (de volledige lijst vindt u hier).

Vorig jaar heeft het UMC Utrecht haar status als expertisecentrum voor vasculitis verloren.
Dit jaar hebben ze opnieuw een aan vraag ingediend en nu met succes.

Ook het Meander MC heeft een aanvraag ingediend om door het ministerie van VWS erkend te worden als expertisecentrum voor GPA, MPA en EGPA. Die aanvraag is afgewezen.

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt ook de mening van de betreffende patiëntenorganisatie(s) gevraagd en gelet op onze inbreng hebben wij met enige verwondering kennisgenomen van de beslissing van de beoordelingscommissie.

Het Meander MC is door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) erkend als expertisecentrum voor vasculitis met een uitzonderlijk goede reputatie bij zowel vakgenoten als patiënten. Het MultiDisciplinair Overleg (MDO) van de stichting ARCH bundelt de vasculitisexpertise voor Midden-Nederland en in dat overleg is niet het UMC Utrecht maar het Meander MC formeel de leidende partij. Er zullen bij de erkenning ongetwijfeld meer factoren een rol spelen dan er met ons worden gedeeld maar vanuit bovenstaande optiek vinden wij het toch wat wonderlijk dat het UMC Utrecht wel en het Meander MC niet wordt erkend als expertisecentrum voor ANCA-geassocieerde vasculitiden.

Bovenstaande doet overigens niets af aan het gegeven dat we blij zijn dat het UMC Utrecht haar status als expertisecentrum voor vasculitis heeft heroverd en haar best doet om die status en reputatie in continuïteit waar te maken. Ze maakt daarbij immers duidelijk waarde te hechten aan uitstekende zorg voor vasculitispatiënten en die zorg te zien als een van de speerpunten van de organisatie. Uiteraard verheugt ons dat.

We willen dr. Marloes Heijstek en haar team dan ook van harte feliciteren met deze erkenning.