Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Er gloort licht in Maastricht

De immunologen van het MUMC+ zitten weliswaar nog steeds thuis maar er is een streepje licht aan de horizon.

Uit ons wekelijks overleg met de directeur patiëntenzorg van het MUMC+ en betrouwbare andere bronnen is duidelijk geworden dat er niet alleen regelmatig en uitvoerig wordt gesproken over een oplossing maar dat er ook vooruitgang wordt geboekt.

In het overleg zijn al een paar belangrijke blokkades verwijderd. Een essentiële stap voor een succesvol vervolg is dat er een ervaren expert van buiten is aangetrokken om samen met de immunologen en het bestuur een plan op te stellen voor de toekomst.

Beide partijen verwachten dat deze gesprekken en de al ondernomen acties ertoe leiden dat de immunologen binnenkort weer aan het werk gaan. Op onze vraag om een wat nadere invulling van het begrip “binnenkort” was het antwoord dat dit moeilijk te voorspellen is maar dat twee weken geen onredelijke aanname lijkt.

We krijgen steeds meer en steeds bozere reacties van patiënten die zich in de steek gelaten voelen en buitengwoon bezorg zijn. Ze zijn bang dat ze de arts waarin ze zoveel vertrouwen hebben gaan verliezen. We hebben daar alle begrip voor want dit is natuurlijk een uiterst vervelende situatie, en dat is wel héél zwak uitgedrukt. Elke dag dat dit conflict langer duurt is er één teveel.

Toch pleiten wij ervoor om nog even geduldig af te wachten tot partijen uitonderhandeld zijn en er een plan voorligt waarmee de zorg voor deze groep kwetsbare patiënten weer op peil wordt gebracht en hopelijk zelfs verbetert. Een plan dat niet alleen praktisch werkbaar is maar ook toekomstbestendig. Wij blijven daarop met klem aandringen. Een dergelijke crisis mag hoe dan ook niet nóg een keer voorkomen.

wordt vervolgd…