Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

AAV voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beter informeren over AAV.
Een van de doelstellingen van de Vasculitis Stichting voor dit jaar was om te komen tot een eerste aanzet van informatieverstrekking aan verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Informatieverstrekking over vasculitis vindt nu voornamelijk plaats op twee niveaus, enerzijds de medisch wetenschappelijke artikelen vooral gericht op artsen en anderzijds de lekeninformatie voor patiënten. Zowel inhoud als gebruikte terminologie en taalgebruik zijn daarbij uiteraard afgestemd op de betreffende groep.

Wat we merken is dat er mede als gevolg daarvan ten aanzien van vasculitis een kennisachterstand bestaat bij de laag daar tussenin namelijk verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (net als bij fysiotherapeuten en andere paramedici overigens).

Als eerste stap hebben we daarom besloten ons direct te richten tot deze doelgroep middels het schrijven van een artikel voor een van hun eigen vakbladen, Nurse Academy. We kregen bij dat initiatief onmiddellijk de hulp van de reumatoloog dr. Annelies Berden en de reumaverpleegkundige Angelique Boenders, allebei werkzaam bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Zo ontstond samen met onze voorzitter Peter Verhoeven een trio dat zich op de lastige taak stortte om een dergelijk artikel te produceren.

Omdat het onderwerp vasculitis nogal breed is – en het geen handboek maar een leesbaar artikel moest worden – hebben we ons in eerste instantie beperkt tot de vormen van ANCA-geassocieerde vasculitis, t.w. GPA, MPA en EGPA. Niet omdat de andere groepen minder belangrijk zijn maar om het leesbaar te houden en omdat dit binnen de kleine- en middelgrotevatenvasculitis veruit de grootste groep patiënten betreft.

Het projectje startte al ergens in april maar 17 december was het dan zover. Het is artikel is af en gepubliceerd in uitgave nummer 4 van Nurse Academy, een blad dat in de bibliotheek van elk ziekenhuis is te vinden. Het magazine bestaat uit 68 pagina’s en ons artikel neemt daarvan maar liefst 8 pagina’s in beslag.

We denken met dit artikel een belangrijke stap te hebben gezet in onze informatievoorziening en de zorg voor vasculitispatiënten. Daarom zijn we dan ook dr. Annelies Berden en Angelique Boenders zeer dankbaar voor hun medewerking en natuurlijk ook het Maasstad Ziekenhuis dat hen daartoe in staat stelde.

Het artikel is hier voor iedereen vrijelijk te downloaden.