Search
Generic filters
Exact matches only
Search
Generic filters
Exact matches only
Search
Generic filters
Exact matches only

Wat u kunt doen om ons financieel te ondersteunen.

Als u ons een warm hart toedraagt zijn er verschillende manieren om ons financieel te helpen:

  • U kunt contribuant worden. Als u dat nog niet bent natuurlijk. Dat betekent meer invloed en meer middelen.
  • U kunt aan familie en vrienden vragen om ook contribuant te worden. (Men hoeft geen patiënt te zijn om contribuant te worden.)
  • U kunt bij speciale gelegenheden vragen om een cadeautje achterwege te laten en in plaats daarvan iets te doen voor de Vasculitis Stichting
  • U kunt als contribuant méér overmaken dan het minimum.
  • U kunt eenmalig een bedrag doneren. Dat kan tegenwoordig ook snel en gemakkelijk on-line.
  • U kunt ook on-line een van de mensen ondersteunen die een actie voor onze stichting hebben opgezet via de stichting GeefSamen.
  • U kunt een overeenkomst met ons afsluiten voor een periodieke gift gedurende 5 jaar. Vroeger diende dat via de notaris te verlopen maar sinds 2014 kan dat rechtstreeks. Zie hier voor meer informatie of mail onze penningmeester: penningmeester@vasculitis.nl
  • U kunt middels een legaat de stichting ook na uw overlijden nog helpen.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Aan het eind van elk jaar bepaalt het bestuur in een formele vergadering hoe het totaal aan giften het best kan worden aangewend.

Dat kan zijn voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, voor het uitvoeren van niet gesubsidieerde activiteiten of voor versterking van de eigen vermogenspositie.

Ook dat laatste is sinds 2012 erg belangrijk omdat de overheid patiëntenorganisaties niet meer toestaat om vanuit de subsidie een risicoreserve aan te houden.
En dat niet alleen: reeds opgebouwde reserves dienen voor 2015 te worden opgesoupeerd anders worden ze daarna afgetrokken van de subsidie.

De Vasculitis Stichting en haar middelen

De Vasculitis Stichting (v/h Friedrich Wegener Stichting) is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat we werken zonder winstoogmerk en dat we gebonden zijn aan strikte regels.
Het betekent ook dat uw schenking aan onze stichting aftrekbaar is voor de belasting.
Vooral bij een 5-jaren-overeenkomst is dat zowel voor u als voor ons zeer interessant. Dan geldt er namelijk geen drempel.
Voor meer bijzonderheden hierover kunt u contact opnemen met onze voorzitter of penningmeester.