Search
Generic filters
Exact matches only
Search
Generic filters
Exact matches only
Search
Generic filters
Exact matches only

Donaties

Wat u kunt doen om ons financieel te ondersteunen.

Als u ons een warm hart toedraagt zijn er verschillende manieren om ons financieel te helpen:

  • U kunt contribuant worden. Als u dat nog niet bent natuurlijk. Dat betekent meer invloed en meer middelen.
  • U kunt aan familie en vrienden vragen om ook contribuant te worden. (Men hoeft geen patiënt te zijn om contribuant te worden.)
  • U kunt bij speciale gelegenheden vragen om een cadeautje achterwege te laten en in plaats daarvan iets te doen voor de Vasculitis Stichting
  • U kunt als contribuant méér overmaken dan het minimum.
  • U kunt eenmalig een bedrag doneren. Dat kan tegenwoordig ook snel en gemakkelijk on-line, simpelweg door HIER te klikken.
  • U kunt ook on-line een van de mensen ondersteunen die een actie voor onze stichting hebben opgezet .
  • U kunt een overeenkomst met ons afsluiten voor een periodieke gift gedurende 5 jaar. Dat kan tegenwoordig rechtstreeks zonder tussenkomst van een notaris. Stuur een simpele e-mail naar onze penningmeester: penningmeester@vasculitis.nl  en hij regelt e.e.a. direct met u.
  • U kunt middels een legaat de stichting ook na uw overlijden nog helpen. Als u dat overweegt kan onze penningmeester u van nadere informatie voorzien: penningmeester@vasculitis.nl
Wat er gebeurt  met uw bijdrage

Aan het eind van elk jaar bepaalt het bestuur in een formele vergadering hoe het totaal aan giften het best kan worden aangewend.
Dat kan zijn voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, voor het uitvoeren van niet gesubsidieerde activiteiten of voor versterking van de eigen vermogenspositie.
Ook dat laatste is erg belangrijk omdat de overheid patiëntenorganisaties niet toestaat om vanuit de subsidie een risicoreserve aan te houden.

Uw voorkeur aangeven

Wanneer u uw bijdrage nadrukkelijk gebruikt wil zien voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek , dan kunt u dat aangeven.
Wij zullen uw gift dan alleen voor dat doel aanwenden.

Eerst meer Informatie?

email:                          penningmeester@vasculitis.nl  of  voorzitter@vasculitis.nl
of bel:                        088 00 22 333 werkdagen van 10:00 - 17:00 uur

Direct helpen?         Bankrekening NL77INGB0005965298 t.n.v. Vasculitis Stichting

of doneer hier direct veilig en snel on-line.

De Vasculitis Stichting en haar middelen

De Vasculitis Stichting (v/h Friedrich Wegener Stichting) is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat we werken zonder winstoogmerk en dat we gebonden zijn aan stricte regels.
Het betekent ook dat uw schenking aan onze stichting aftrekbaar is voor de belasting.
Vooral bij een 5-jaren-overeenkomst is dat zowel voor u als voor ons zeer interessant. Dan geldt er namelijk geen drempel.
Voor meer bijzonderheden hierover kunt u contact opnemen met onze voorzitter of penningmeester.

Reguliere inkomsten

Allereerst: De Vasculitis Stichting wil kost wat kost voorkomen dat de jaarlijkse contributie voor mensen een drempel vormt om zich bij ons aan te sluiten.
De contributie is slechts 25 euro per jaar en voor wie dat een probleem is wordt een oplossing gevonden. Overigens vergoeden een aantal verzekeringsmaatschappijen in hun aanvullende polissen het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie als de onze.

Tot aan 2012 verstrekte het ministerie van VWS nog voor elk betalend lid een subsidie die neer kwam op zo'n 40 euro per contribuant per jaar. Die vergoeding per lid is afgeschaft en er komt een vast bedrag voor in de plaats. Het bedrag aan subsidie is voor 2012 met 20% verminderd en per 2013 met nog eens 30% extra. In totaal is de subsidie dus binnen twee jaar gehalveerd. We zullen dus net als elk huishouden moeten zorgen voor andere inkomsten en/of voor minder uitgaven. Minder uitgaven betekent zuiniger aan doen maar uiteindelijk wellicht ook minder activiteiten. Dat laatste willen we voorkomen omdat we patiënten met vasculitis en hun verwanten de best mogelijke diensten willen verlenen. We doen dus zo zuinig mogelijk en proberen tegelijkertijd meer inkomsten te genereren.

De som van contributie en subsidie vormt samen met de extra giften onze enige vaste bron van inkomsten. Wij willen kost wat kost objectief blijven in al onze uitingen en vormen van dienstverlening en daarom maken wij op geen enkele wijze gebruik van inkomsten uit het bedrijfsleven.

Reclame

De Vasculitis Stichting maakt op geen enkele wijze gebruik van inkomsten uit reclame, niet op deze website en niet via ons blad VascuZine. Dit is een bewuste keuze om te zorgen dat we objectief en onafhankelijk blijven.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Via donaties hebben we in de loop van de tijd een Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (het FWO) opgebouwd. Het geld in dit fonds wordt alleen aangewend voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van primaire vasculitis en dus niet voor operationele zaken. Met het FWO helpen we ondermeer jonge onderzoekers bij het tot stand brengen van hun proefschrift en stellen we hen in staat belangrijke congressen bij te wonen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 1 mei 2022